POSTED IN » Cây công trình

cây sưa công trình

quản trị viên May 29, 2016 0

This post has already been read 2723 times!

Cây sưa công trình

Vườn ươm cung cấp tất cả cây sưa đỏ từ 2 – 10 năm tuổi.

Chi tiết:

Cây sưa đỏ 2 năm tuổi:

Cao: 3 – 4m

Đường kính: 1,5 – 3 cm

Bầu cây khi đào lên: 20×20 cmusq1375606610

Vườn cây sưa đỏ 2 năm tuổi được trồng xen lẫn với các loài cây khác

 

Giá: liên hệ

Cây sưa đỏ 3 năm tuổi

Cao: 4 – 7 m

Vanh cách đất 20cm: 17 – 22cm

Đường kính: 5 – 6cm

Vườn cây sưa đỏ 2, 3 năm tuổi xen lẫn cây sưa giống

Giá: liên hệ

Cây sưa đỏ 4,5,6  năm tuổi

Cao 5 – 8 m

Vanh cách đất 20cm: 40 – 60 cm

Đường kính: 10 – 20 cm

Cây sưa cùng tuổi nhưng có thể sẽ to khác nhau tùy môi trường sống của cây, đất tốt hay xấu

POSTED IN » Cây công trình

Cây sưa công trình

ADMIN THÁNG TÁM 10, 2012 1

Cây sưa công trình

Vườn ươm cung cấp tất cả cây sưa đỏ từ 2 – 10 năm tuổi.

Chi tiết:

Cây sưa đỏ 2 năm tuổi:

Cao: 3 – 4m

Đường kính: 1,5 – 3 cm

Bầu cây khi đào lên: 20×20 cm

cây sưa đỏ 2 năm tuổi

Vườn cây sưa đỏ 2 năm tuổi được trồng xen lẫn với các loài cây khác

 

Giá: liên hệ

Cây sưa đỏ 3 năm tuổi

Cao: 4 – 7 m

Vanh cách đất 20cm: 17 – 22cm

Đường kính: 5 – 6cm

cây sưa đỏ 3 năm tuổi, cay sua do 3 nam tuoi

Cây sưa đỏ 3 năm tuổi, vanh = 20cm

 

cây sưa đỏ 3 năm tuổi

Vườn cây sưa đỏ 2, 3 năm tuổi xen lẫn cây sưa giống

Giá: liên hệ

Cây sưa đỏ 4,5,6  năm tuổi

Cao 5 – 8 m

Vanh cách đất 20cm: 40 – 60 cm

Đường kính: 10 – 20 cm

Cây sưa cùng tuổi nhưng có thể sẽ to khác nhau tùy môi trường sống của cây, đất tốt hay xấu

cây sưa đỏ 4 năm tuổi

Cây sưa đỏ 4 năm tuổi

Cây sưa đỏ 5 năm tuổi

Cây sưa đỏ 5 năm tuổi, vanh = 60 cm

sưa 5 năm tuổi, vườm sưa

Cây sưa 5 tuổi đã có hoa và quả

Cây sưa 5 tuổi đã có hoa và quả

hoa và quả sưa

cây sưa 5 năm tuổi đường kính 20cm

cây sưa 5 năm tuổi đường kính 20cm

Giá: Liên hệ

Cây sưa đỏ 6,7,8,9,10 năm tuổi

Mọi chi tiết xin liên hệ: Lê Văn hung

Sđt: 0969363493 Mail: hungcaygiongtamdao@gmail.com

 

Leave A Response »