GIỐNG CÂY KHÔI NHUNG »

Giống cây khôi tía-Cây khôi nhung

Giống cây khôi tía-Cây khôi nhung

quản trị viên June 24, 2016 1

Giới thiệu về cây khôi tía Tên gọi khác:  khôi nhung, cây lá khôi, cây độc lực, đơn quân tướng, Cơm nguội rừng

Read More »