POSTED IN » Hạt giống

Hạt giống cây đàn hương

quản trị viên June 6, 2016 3

 Bán hạt giống đàn hương

Hiện nay chúng tôi đang bán hạt giống cây đàn hương trên  toàn quốc miễn phí giao hàng tận nhà

Đàn hương là một loại cây gỗ quý nhất hiện nay, mang lại hiểu quả kinh tế cao

Xem thêm: giống cây đàn hương có giá trị kinh tế cao

Đặc điểm hạt:

- Hạt đàn hương đỏ: 8.000/1 hạt

- Hạt đàn hương trắng: 5.000/1 hạt

hạt giống đàn hương

hạt giống cây đàn hương

Ngoài ra chúng tôi nhận cung cấp mầm đàn hương và giống cây đàn hương nếu quý khách không gieo thành công hạt đàn hương

Nhân giống từ hạt ra cây

mầm cây đàn hương

nhân giống cây đàn hương

đọc và tìm hiểu giá trị kinh tế của >>>cây đàn hương

Thông tin liên hệ: caygionglehung.com

Đỉa chỉ: thôn Đồng Hội, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

SĐT: 0969363493

Email: hungcaygiongtamdaoc@gmail.com

3 Comments »

  1. Ksor Hiếu December 21, 2017 at 9:13 am - Reply

    Bán cho minh 20 hạt đàn hương đỏ, va 30 hạt đàn hương trắng.

  2. Sa le August 19, 2018 at 4:30 pm - Reply

    Tôi muốn mua 20 hạt đàn hương đỏ.

  3. Nhân November 2, 2018 at 8:15 pm - Reply

    Bán cho mình 20 hạt đàn hương trắng và 10 hạt đàn hương đỏ. Cẩm ơn

Leave A Response »